საყურეები

ბრილიანტის

აღწერა

684 - სამკაული 280

ფასი: 4392 ლარი

ახალი ფასი: 2196 ლარი

აღწერა

683 - სამკაული 279

ფასი: 2733 ლარი

ახალი ფასი: 1367 ლარი

აღწერა

682 - სამკაული 278

ფასი: 32892 ლარი

ახალი ფასი: 16446 ლარი

აღწერა

681 - სამკაული 277

ფასი: 19414 ლარი

ახალი ფასი: 9707 ლარი

აღწერა

677 - სამკაული 273

ფასი: 22277 ლარი

ახალი ფასი: 11139 ლარი

აღწერა

674 - სამკაული 270

ფასი: 11610 ლარი

ახალი ფასი: 5805 ლარი

აღწერა

670 - სამკაული 267

ფასი: 62958 ლარი

ახალი ფასი: 31480 ლარი

აღწერა

668 - სამკაული 265

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

667 - სამკაული 264

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

664 - სამკაული 261

ფასი: 11973 ლარი

ახალი ფასი: 5987 ლარი

აღწერა

663 - სამკაული 260

ფასი: 24969 ლარი

ახალი ფასი: 12485 ლარი

659 - სამკაული 256

657 - სამკაული 254

აღწერა

655 - სამკაული 252

ფასი: 10347 ლარი

ახალი ფასი: 5174 ლარი

აღწერა

654 - სამკაული 251

ფასი: 13392 ლარი

ახალი ფასი: 6696 ლარი

აღწერა

651 - სამკაული 248

ფასი: 2552 ლარი

ახალი ფასი: 1276 ლარი

აღწერა

647 - სამკაული 244

ფასი: 24363 ლარი

ახალი ფასი: 12182 ლარი

აღწერა

646 - სამკაული 243

ფასი: 5817 ლარი

ახალი ფასი: 2909 ლარი

აღწერა

644 - სამკაული 241

ფასი: 10905 ლარი

ახალი ფასი: 5453 ლარი

აღწერა

643 - სამკაული 240

ფასი: 2692 ლარი

ახალი ფასი: 1346 ლარი

აღწერა

639 - სამკაული 236

ფასი: 2737 ლარი

ახალი ფასი: 1369 ლარი

აღწერა

636 - სამკაული 233

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

635 - სამკაული 232

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

632 - სამკაული 229

ფასი: 7212 ლარი

ახალი ფასი: 3606 ლარი

აღწერა

624 - სამკაული 221

ფასი: 7119 ლარი

ახალი ფასი: 3560 ლარი

აღწერა

622 - სამკაული 219

ფასი: 1814 ლარი

ახალი ფასი: 907 ლარი

აღწერა

620 - სამკაული 217

ფასი: 11270 ლარი

ახალი ფასი: 5635 ლარი

აღწერა

619 - სამკაული 216

ფასი: 11732 ლარი

ახალი ფასი: 5866 ლარი

აღწერა

618 - სამკაული 215

ფასი: 11732 ლარი

ახალი ფასი: 5866 ლარი

აღწერა

611 - სამკაული 208

ფასი: 4997 ლარი

ახალი ფასი: 2449 ლარი