საყურეები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 107

სამკაული 99

სამკაული 84

სამკაული 67

სამკაული 64

სამკაული 59

სამკაული 57

სამკაული 55

სამკაული 49

სამკაული 42

სამკაული 40

სამკაული 38

სამკაული 35

სამკაული 30

სამკაული 18

სამკაული 11

სამკაული 182

თეთრი ოქროს საყურე, ბრილიანტისა და საფირის თვლებით.

თეთრი ოქროს საყურე 0,41 კარატი ბრილიანტს და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,93 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 1,67 კარატი ბრილიანტის და ციტრონის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,27 კარატი ბრილიანტის და ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,59 კარატი ბრილიანტიდა და ტანზანიტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტი და ტოპაზის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 8,72 კარატი ბრილიანტი და ტანზანიტის თვლებით

ყვითელი ოქროს საყურე 0,48 კარატი ბრილიანტისა და ზურმუხტის თვლებით

გოლდარტის ბრენდის საყურე ცირკონის თვლებით

საყურე 1 კარატი ბრილიანტი და 2,35 კარატი ტანზანიტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,79 კარატი ბრილიანტი და ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს გრამიანი საყურე 2,03 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით