სამაჯურები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 114

სამკაული 113

ყვითელი ოქროს სამაჯური 0,15 კარატი ბრილიანტის თვლებით

პომის ბრენდის სამაჯური

გოლდარტის ბრენდის სამაჯური თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაციით

პომის ბრენდის სამაჯური

ყვითელი ოქროს პომის ბრენდის სამაჯური

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს 14,4 გრამიანი სამაჯური

გოლდ არტის ბრენდის 6,7 გრამიანი სამაჯური

თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაცია 7,3 გრამიანი გოლდ არტის ბრენდის