ყელსაბამები

თეთრი ოქროს

სამკაული 67

სამკაული 49

სამკაული 38

სამკაული 33

სამკაული 12

სამკაული 8

სამკაული 7

სამკაული 6

სამკაული 5

სამკაული 173

სამკაული 127

სამკაული 009

სამკაული 008

სამკაული 002

თეთრი ოქროს 750 სინჯის 4.27 გრამიანი ყელსაბამი, 0.57 კარატი ბრილიანტისა და 1.7 კარატის ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0.14 კარატი ბრილიანტისა და ლალის თვლებით.

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0,89 კარატი ბრილიანტისა და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,04 კარატი ბრილიანტი და კარატი საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,63 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,4 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,29 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,7 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაციით გოლდარტის ბრენდის ყელსაბამი

თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაცია 14,5 გრამიანი გოლდ არტის ბრენდის ყელსაბამი

თეთრი ოქროს გრამიანი ბრილიანტის ჯვარი და ცეპი 0,56 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,92 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,07 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,42 კარატი ბრილიანტი და ლალის თვლებით