ყელსაბამები

სამკაული 138

სამკაული 135

სამკაული 134

სამკაული 129

სამკაული 127

სამკაული 125

სამკაული 124

სამკაული 123

სამკაული 085

სამკაული 075

სამკაული 009

სამკაული 008

სამკაული 006

სამკაული 004

სამკაული 002

თეთრი ოქროს 750 სინჯის 4.27 გრამიანი ყელსაბამი, 0.57 კარატი ბრილიანტისა და 1.7 კარატის ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0.14 კარატი ბრილიანტისა და ლალის თვლებით.

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0,89 კარატი ბრილიანტისა და საფირის თვლებით

ყვითელი ოქროს ყელსაბამი 0,77 კარატი ბრილიანტiს თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,04 კარატი ბრილიანტი და კარატი საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,63 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,4 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,29 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,7 კარატი ბრილიანტის თვლებით

პომის ბრენდის კულონი

ყვითელი ოქრო ყელსაბამი 0,24 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაციით გოლდარტის ბრენდის ყელსაბამი

ფერადი ოქროს კრისტიანოს ბრენდის მოკლე ყელსაბამი

ფერადი ოქროს კრისტიანოს ბრენდის გრძელი ყელსაბამი

გოლდ არტის ბრენდის ყელსაბამი