საყურეები

სამკაული 11

სამკაული 10

სამკაული 182

სამკაული 174

სამკაული 163

სამკაული 162

სამკაული 161

სამკაული 147

სამკაული 144

სამკაული 139

სამკაული 137

სამკაული 132

სამკაული 106

სამკაული 105

სამკაული 104

სამკაული 103

სამკაული 102

სამკაული 101

სამკაული 100

სამკაული 093

სამკაული 089

სამკაული 087

სამკაული 076

სამკაული 074

სამკაული 073

სამკაული 072

სამკაული 012

სამკაული 001

ყვითელი ოქროს საყურე 0,09 კარატი ბრილიანტის თვლებით.

თეთრი ოქროს საყურე, ბრილიანტისა და საფირის თვლებით.