საყურეები

ყვითელი ოქროს საყურე 0,72 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,41 კარატი ბრილიანტს და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,93 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 1,67 კარატი ბრილიანტის და ციტრონის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,27 კარატი ბრილიანტის და ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 4,41 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,59 კარატი ბრილიანტიდა და ტანზანიტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,61 კარატი ბრილიანტის თვლებით

ყვითელი, თეთრი და ვარდისფერი ოქროს კომბინაციით საყურე 0,19 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტი და ტოპაზის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 8,72 კარატი ბრილიანტი და ტანზანიტის თვლებით

ყვითელი ოქროს საყურე 0,48 კარატი ბრილიანტისა და ზურმუხტის თვლებით

ყვითელი და თეთრო ოქროს კომბინაციით გოლდარტის ბრენდის საყურე

ფერადი ოქროს კრისტიანოს ბრენდის საყურე

გოლდარტის ბრენდის საყურე ცირკონის თვლებით

საყურე 1 კარატი ბრილიანტი და 2,35 კარატი ტანზანიტის თვლებით

ყვითელი ოქროს საყურე 7,58 კარატი ბრილიანტის თვლებით

პომის ბრენდის პატარა საყურე კარატიპომის ქვით და ციტრონებით

პომის ბრენდის საყურე

ყვითელი ოქროს პომის ბრენდის საყურე

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს 3,7 გრამიანი საყურე

თეთრი ოქროს საყურე 0,79 კარატი ბრილიანტი და ლალის თვლებით

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი და შავი ოქროს საყურე

თეთრ ოქროში გოლდ არტის ბრენდის საყურე

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს საყურე

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს 7,1 გრამიანი საყურე

ყვითელი და თეთრი ოქროს კომბინაციით 5,9 გრამიანი გოლდ არტის ბრენდის საყურე

თეთრი ოქროს გრამიანი საყურე 2,03 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

ფერადი ოქროს 9,2 გრამიანი არტგოლდის ბრენდის საყურე