საყურეები

სამკაული 073

სამკაული 072

სამკაული 012

სამკაული 001

ყვითელი ოქროს საყურე 0,09 კარატი ბრილიანტის თვლებით.

თეთრი ოქროს საყურე, ბრილიანტისა და საფირის თვლებით.

ყვითელი ოქროს საყურე 0,72 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,41 კარატი ბრილიანტს და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,93 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 1,67 კარატი ბრილიანტის და ციტრონის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,27 კარატი ბრილიანტის და ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 4,41 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,59 კარატი ბრილიანტიდა და ტანზანიტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,61 კარატი ბრილიანტის თვლებით

ყვითელი, თეთრი და ვარდისფერი ოქროს კომბინაციით საყურე 0,19 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტი და ტოპაზის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 8,72 კარატი ბრილიანტი და ტანზანიტის თვლებით

ყვითელი ოქროს საყურე 0,48 კარატი ბრილიანტისა და ზურმუხტის თვლებით

ყვითელი და თეთრო ოქროს კომბინაციით გოლდარტის ბრენდის საყურე

ფერადი ოქროს კრისტიანოს ბრენდის საყურე

გოლდარტის ბრენდის საყურე ცირკონის თვლებით

საყურე 1 კარატი ბრილიანტი და 2,35 კარატი ტანზანიტის თვლებით

ყვითელი ოქროს საყურე 7,58 კარატი ბრილიანტის თვლებით

პომის ბრენდის პატარა საყურე კარატიპომის ქვით და ციტრონებით

პომის ბრენდის საყურე

ყვითელი ოქროს პომის ბრენდის საყურე

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს 3,7 გრამიანი საყურე

თეთრი ოქროს საყურე 0,79 კარატი ბრილიანტი და ლალის თვლებით

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი და შავი ოქროს საყურე