საყურეები

თეთრ ოქროში გოლდ არტის ბრენდის საყურე

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს საყურე

გოლდ არტის ბრენდის ყვითელი ოქროს 7,1 გრამიანი საყურე

ყვითელი და თეთრი ოქროს კომბინაციით 5,9 გრამიანი გოლდ არტის ბრენდის საყურე

თეთრი ოქროს გრამიანი საყურე 2,03 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

ფერადი ოქროს 9,2 გრამიანი არტგოლდის ბრენდის საყურე

ყვითელი ოქროს საყურე 0,72 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს 1,26 გრამიანი საყურე 0,12 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

19,56 გრამიანი საყურე 7,58 კარატი კონიაკისფერი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,91 კარატი ბრილიანტის და ამეთვისტოს თვლებით