ბეჭდები

თეთრი ოქროს

თეთრი ოქროს ბეჭედი 1,28 კარატი ბრილიანტის, საფირისა და ამეტრინი თვლებით

თეთრი ოქროს ბეჭედი 1,7 კარატი საფირისა და 0,89 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ბეჭედი 4,04 კარატი ბრილიანტის თვლებით

ყვითელი თეთრი და ვარდისფერი ოქროს ბეჭედი 1,76 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ბეჭედი 0,43 კარატი ბრილიანტი და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს ბეჭედი 1,16 კარატი ბრილიანტის და ტანზანიტის თვლებით

14,32 გრამიანი ბეჭედი 1,27კარატი ბრილიანტის და საფირი ტურმალინის თვლებით

13,11 გრამიანი ბეჭედი 3,61 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ბეჭედი 0,18 კარატი ბრილიანტის ზურმუხტისა და ლალის თვლებით