ბრილიანტის ბეჭედი 750 სინჯი
ქვები: ლალი,საფირი,ზურმუზტი
3,7 გრამი
ბრილიანტი:0,51CT
საფირი-0,18CT
ზურმუნტი-0,14 CT
ლალი-0,34CT

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “თეთრი ოქროს ბეჭედი 0,18 კარატი ბრილიანტის ზურმუხტისა და ლალის თვლებით”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Related Products