ჯვრები

თეთრი ოქროს

სამკაული 127

თეთრი ოქროს ჯვარი ცეპით 0,19კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ჯვარი 0,08 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს გრამიანი ბრილიანტის ჯვარი და ცეპი 0,56 კარატი ბრილიანტის თვლებით