ჯვრები

თეთრი ოქროს

524 - სამკაული 127

116 - თეთრი ოქროს ჯვარი ცეპით 0,19კარატი ბრილიანტის თვლებით

112 - თეთრი ოქროს ჯვარი 0,08 კარატი ბრილიანტის თვლებით

20 - თეთრი ოქროს გრამიანი ბრილიანტის ჯვარი და ცეპი 0,56 კარატი ბრილიანტის თვლებით