სამაჯურები

ძვირფასი თვლების

569 - სამკაული 172

538 - სამკაული 141

530 - სამკაული 133

401 - სამკაული 4

53 - სამაჯური 0,32 კარატი ბრილიანტის და 0,86 კარატი საფირის თვლებით