სამაჯურები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 172

სამკაული 141

სამკაული 133

სამკაული 4

სამაჯური 0,32 კარატი ბრილიანტის და 0,86 კარატი საფირის თვლებით