საათები

520 - სამკაული 123

518 - სამკაული 121

327 - სამკაული 112

326 - სამკაული 111

325 - სამკაული 110

324 - სამკაული 109

323 - სამკაული 108

322 - სამკაული 107