ყელსაბამები

ძვირფასი თვლების

აღწერა

650 - სამკაული 247

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

648 - სამკაული 245

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

642 - სამკაული 239

ფასი: 2045 ლარი

ახალი ფასი: 1023 ლარი

აღწერა

640 - სამკაული 237

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

638 - სამკაული 235

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

583 - სამკაული 185

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

582 - სამკაული 184

ფასი: 2829 ლარი

ახალი ფასი: 1415 ლარი

აღწერა

580 - სამკაული 182

ფასი: 2507 ლარი

ახალი ფასი: 1254 ლარი

571 - სამკაული 174

570 - სამკაული 173

566 - სამკაული 169

558 - სამკაული 161

521 - სამკაული 124

513 - სამკაული 116

504 - სამკაული 107

500 - სამკაული 103

464 - სამკაული 67

446 - სამკაული 49

441 - სამკაული 44

435 - სამკაული 38

430 - სამკაული 33

409 - სამკაული 12

408 - სამკაული 11

404 - სამკაული 7

403 - სამკაული 6

402 - სამკაული 5

132 - თეთრი ოქროს 750 სინჯის 4.27 გრამიანი ყელსაბამი, 0.57 კარატი ბრილიანტისა და 1.7 კარატის ლალის თვლებით

130 - თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0.14 კარატი ბრილიანტისა და ლალის თვლებით.

126 - თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0,89 კარატი ბრილიანტისა და საფირის თვლებით

111 - თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,04 კარატი ბრილიანტი და კარატი საფირის თვლებით