ყელსაბამები

ძვირფასი თვლების

აღწერა

სამკაული 247

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

სამკაული 245

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

სამკაული 239

ფასი: 2045 ლარი

ახალი ფასი: 1023 ლარი

აღწერა

სამკაული 237

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

სამკაული 235

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

სამკაული 185

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

სამკაული 184

ფასი: 2829 ლარი

ახალი ფასი: 1415 ლარი

აღწერა

სამკაული 182

ფასი: 2507 ლარი

ახალი ფასი: 1254 ლარი

სამკაული 174

სამკაული 173

სამკაული 169

სამკაული 161

სამკაული 124

სამკაული 116

სამკაული 107

სამკაული 103

სამკაული 67

სამკაული 49

სამკაული 44

სამკაული 38

სამკაული 33

სამკაული 12

სამკაული 11

სამკაული 7

სამკაული 6

სამკაული 5

თეთრი ოქროს 750 სინჯის 4.27 გრამიანი ყელსაბამი, 0.57 კარატი ბრილიანტისა და 1.7 კარატის ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0.14 კარატი ბრილიანტისა და ლალის თვლებით.

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0,89 კარატი ბრილიანტისა და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,04 კარატი ბრილიანტი და კარატი საფირის თვლებით