ყელსაბამები

თეთრი ოქროს

სამკაული 308

სამკაული 306

სამკაული 305

სამკაული 302

სამკაული 301

სამკაული 300

აღწერა

სამკაული 273

აღწერა

სამკაული 266

აღწერა

სამკაული 265

აღწერა

სამკაული 247

აღწერა

სამკაული 237

აღწერა

სამკაული 235

აღწერა

სამკაული 230

აღწერა

სამკაული 227

აღწერა

სამკაული 226

აღწერა

სამკაული 220

აღწერა

სამკაული 211

აღწერა

სამკაული 210

აღწერა

სამკაული 207

აღწერა

სამკაული 192

აღწერა

სამკაული 182

სამკაული 174

სამკაული 173

სამკაული 169

სამკაული 161

სამკაული 124

სამკაული 107

სამკაული 103

სამკაული 77

სამკაული 76