ყელსაბამები

თეთრი ოქროს

აღწერა

677 - სამკაული 273

ფასი: 22277 ლარი

ახალი ფასი: 11139 ლარი

აღწერა

669 - სამკაული 266

ფასი: 18039 ლარი

ახალი ფასი: 9020 ლარი

აღწერა

668 - სამკაული 265

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

650 - სამკაული 247

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

640 - სამკაული 237

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

638 - სამკაული 235

ფასი: 1953 ლარი

ახალი ფასი: 977 ლარი

აღწერა

633 - სამკაული 230

ფასი: 1492 ლარი

ახალი ფასი: 746 ლარი

აღწერა

630 - სამკაული 227

ფასი: 6012 ლარი

ახალი ფასი: 3006 ლარი

აღწერა

629 - სამკაული 226

ფასი: 1492 ლარი

ახალი ფასი: 746 ლარი

აღწერა

623 - სამკაული 220

ფასი: 5550 ლარი

ახალი ფასი: 2775 ლარი

აღწერა

614 - სამკაული 211

ფასი: 2137 ლარი

ახალი ფასი: 1069 ლარი

აღწერა

613 - სამკაული 210

ფასი: 1997 ლარი

ახალი ფასი: 997 ლარი

აღწერა

610 - სამკაული 207

ფასი: 2322 ლარი

ახალი ფასი: 1161 ლარი

აღწერა

590 - სამკაული 192

ფასი: 3152 ლარი

ახალი ფასი: 1576 ლარი

აღწერა

580 - სამკაული 182

ფასი: 2507 ლარი

ახალი ფასი: 1254 ლარი

571 - სამკაული 174

570 - სამკაული 173

566 - სამკაული 169

558 - სამკაული 161

521 - სამკაული 124

504 - სამკაული 107

500 - სამკაული 103

474 - სამკაული 77

473 - სამკაული 76

464 - სამკაული 67

446 - სამკაული 49

435 - სამკაული 38

430 - სამკაული 33

409 - სამკაული 12

405 - სამკაული 8