საყურეები

ძვირფასი თვლების

აღწერა

674 - სამკაული 270

ფასი: 11610 ლარი

ახალი ფასი: 5805 ლარი

აღწერა

663 - სამკაული 260

ფასი: 24969 ლარი

ახალი ფასი: 12485 ლარი

659 - სამკაული 256

აღწერა

643 - სამკაული 240

ფასი: 2692 ლარი

ახალი ფასი: 1346 ლარი

აღწერა

639 - სამკაული 236

ფასი: 2737 ლარი

ახალი ფასი: 1369 ლარი

აღწერა

592 - სამკაული 194

ფასი: 2829 ლარი

ახალი ფასი: 1415 ლარი

აღწერა

582 - სამკაული 184

ფასი: 2829 ლარი

ახალი ფასი: 1415 ლარი

აღწერა

580 - სამკაული 182

ფასი: 2507 ლარი

ახალი ფასი: 1254 ლარი

570 - სამკაული 173

568 - სამკაული 171

567 - სამკაული 170

566 - სამკაული 169

556 - სამკაული 159

554 - სამკაული 157

547 - სამკაული 150

543 - სამკაული 146

523 - სამკაული 126

517 - სამკაული 120

515 - სამკაული 118

513 - სამკაული 116

512 - სამკაული 115

508 - სამკაული 111

506 - სამკაული 109

505 - სამკაული 108

504 - სამკაული 107

496 - სამკაული 99

481 - სამკაული 84

464 - სამკაული 67

461 - სამკაული 64

456 - სამკაული 59