სამაჯურები

ყვითელი ოქროს

569 - სამკაული 172

539 - სამკაული 142

530 - სამკაული 133

516 - სამკაული 119

494 - სამკაული 97

493 - სამკაული 96

492 - სამკაული 95

491 - სამკაული 94

489 - სამკაული 92

487 - სამკაული 90

486 - სამკაული 89

485 - სამკაული 88

470 - სამკაული 73

449 - სამკაული 52

385 - სამკაული 172

384 - სამკაული 171

383 - სამკაული 170

382 - სამკაული 169

381 - სამკაული 168

380 - სამკაული 167

378 - სამკაული 165

377 - სამკაული 164

361 - სამკაული 146

357 - სამკაული 142

355 - სამკაული 140

351 - სამკაული 136

348 - სამკაული 133

345 - სამკაული 130

341 - სამკაული 126

330 - სამკაული 115