სამაჯურები

თეთრი ოქროს

აღწერა

სამკაული 272

სამკაული 255

სამკაული 168

სამკაული 160

სამკაული 143

სამკაული 141

სამკაული 133

სამკაული 117

სამკაული 76

სამკაული 74

სამკაული 70

სამკაული 39

სამკაული 4

სამკაული 3

სამკაული 169

სამკაული 167

სამკაული 166

სამკაული 164

სამკაული 131

სამკაული 128

სამკაული-82

თეთრი ოქროს სამაჯური, 0.29 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,13 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,54 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,71 კარატი ბრილიანტის თვლებით

სამკაული-82

გოლდარტის ბრენდის სამაჯური თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაციით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,88 კარატი ბრილიანტის თვლებით