სამაჯურები

თეთრი ოქროს

აღწერა

676 - სამკაული 272

ფასი: 4135 ლარი

ახალი ფასი: 2068 ლარი

658 - სამკაული 255

565 - სამკაული 168

557 - სამკაული 160

540 - სამკაული 143

538 - სამკაული 141

530 - სამკაული 133

514 - სამკაული 117

473 - სამკაული 76

471 - სამკაული 74

467 - სამკაული 70

436 - სამკაული 39

401 - სამკაული 4

400 - სამკაული 3

382 - სამკაული 169

380 - სამკაული 167

379 - სამკაული 166

377 - სამკაული 164

346 - სამკაული 131

343 - სამკაული 128

196 - სამკაული-82

128 - თეთრი ოქროს სამაჯური, 0.29 კარატი ბრილიანტის თვლებით

120 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,13 კარატი ბრილიანტის თვლებით

108 - თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

102 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,54 კარატი ბრილიანტის თვლებით

100 - თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

87 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,71 კარატი ბრილიანტის თვლებით

82 - სამკაული-82

72 - გოლდარტის ბრენდის სამაჯური თეთრი და ყვითელი ოქროს კომბინაციით

55 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,88 კარატი ბრილიანტის თვლებით