საყურეები

თეთრი ოქროს

აღწერა

677 - სამკაული 273

ფასი: 22277 ლარი

ახალი ფასი: 11139 ლარი

აღწერა

674 - სამკაული 270

ფასი: 11610 ლარი

ახალი ფასი: 5805 ლარი

აღწერა

670 - სამკაული 267

ფასი: 62958 ლარი

ახალი ფასი: 31480 ლარი

აღწერა

668 - სამკაული 265

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

667 - სამკაული 264

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

664 - სამკაული 261

ფასი: 11973 ლარი

ახალი ფასი: 5987 ლარი

აღწერა

663 - სამკაული 260

ფასი: 24969 ლარი

ახალი ფასი: 12485 ლარი

657 - სამკაული 254

აღწერა

655 - სამკაული 252

ფასი: 10347 ლარი

ახალი ფასი: 5174 ლარი

აღწერა

651 - სამკაული 248

ფასი: 2552 ლარი

ახალი ფასი: 1276 ლარი

აღწერა

647 - სამკაული 244

ფასი: 24363 ლარი

ახალი ფასი: 12182 ლარი

აღწერა

639 - სამკაული 236

ფასი: 2737 ლარი

ახალი ფასი: 1369 ლარი

აღწერა

636 - სამკაული 233

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

635 - სამკაული 232

ფასი: 1768 ლარი

ახალი ფასი: 884 ლარი

აღწერა

624 - სამკაული 221

ფასი: 7119 ლარი

ახალი ფასი: 3560 ლარი

აღწერა

620 - სამკაული 217

ფასი: 11270 ლარი

ახალი ფასი: 5635 ლარი

აღწერა

611 - სამკაული 208

ფასი: 4997 ლარი

ახალი ფასი: 2449 ლარი

აღწერა

600 - სამკაული 202

ფასი: 6382 ლარი

ახალი ფასი: 3191 ლარი

აღწერა

599 - სამკაული 201

ფასი: 20158 ლარი

ახალი ფასი: 10079 ლარი

აღწერა

598 - სამკაული 200

ფასი: 26260 ლარი

ახალი ფასი: 13130 ლარი

აღწერა

597 - სამკაული 199

ფასი: 4674 ლარი

ახალი ფასი: 2337 ლარი

აღწერა

580 - სამკაული 182

ფასი: 2507 ლარი

ახალი ფასი: 1254 ლარი

570 - სამკაული 173

567 - სამკაული 170

566 - სამკაული 169

556 - სამკაული 159

554 - სამკაული 157

547 - სამკაული 150

543 - სამკაული 146

541 - სამკაული 144