საყურეები

თეთრი ოქროს

სამკაული 35

სამკაული 30

სამკაული 23

სამკაული 20

სამკაული 18

სამკაული 174

სამკაული 073

სამკაული 072

სამკაული 001

1.96 გრამიანი ყვითელი ოქროს ბეჭედი, 0.09 კარატი ბრილიანტის თვლებით.

თეთრი ოქროს საყურე, ბრილიანტისა და საფირის თვლებით.

თეთრი ოქროს საყურე 0,41 კარატი ბრილიანტს და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,93 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 1,67 კარატი ბრილიანტის და ციტრონის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,27 კარატი ბრილიანტის და ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 4,41 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,59 კარატი ბრილიანტიდა და ტანზანიტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,61 კარატი ბრილიანტის თვლებით

ყვითელი, თეთრი და ვარდისფერი ოქროს კომბინაციით საყურე 0,19 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტი და ტოპაზის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,64 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 8,72 კარატი ბრილიანტი და ტანზანიტის თვლებით

ყვითელი და თეთრო ოქროს კომბინაციით გოლდარტის ბრენდის საყურე

საყურე 1 კარატი ბრილიანტი და 2,35 კარატი ტანზანიტის თვლებით

თეთრი ოქროს საყურე 0,79 კარატი ბრილიანტი და ლალის თვლებით

თეთრ ოქროში გოლდ არტის ბრენდის საყურე

ყვითელი და თეთრი ოქროს კომბინაციით 5,9 გრამიანი გოლდ არტის ბრენდის საყურე

თეთრი ოქროს გრამიანი საყურე 2,03 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

არტგოლდის ბრენდის ფერადი ოქროს 18,4 გრამიანი ყელსაბამი

13,11 გრამიანი ბეჭედი 3,61 კარატი ბრილიანტის თვლებით