ყელსაბამები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 6

სამკაული 5

თეთრი ოქროს 750 სინჯის 4.27 გრამიანი ყელსაბამი, 0.57 კარატი ბრილიანტისა და 1.7 კარატის ლალის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0.14 კარატი ბრილიანტისა და ლალის თვლებით.

თეთრი ოქროს ყელსაბამი, 0,89 კარატი ბრილიანტისა და საფირის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,04 კარატი ბრილიანტი და კარატი საფირის თვლებით

ყვითელი ოქრო ყელსაბამი 0,24 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

თეთრი ოქროს გრამიანი ბრილიანტის ჯვარი და ცეპი 0,56 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,92 კარატი ბრილიანტი და ზურმუხტის თვლებით

თეთრი ოქროს ყელსაბამი 0,42 კარატი ბრილიანტი და ლალის თვლებით