სამაჯურები

ბრილიანტის

აღწერა

სამკაული 272

ფასი: 4135 ლარი

ახალი ფასი: 2068 ლარი

სამკაული 255

სამკაული 172

სამკაული 168

სამკაული 160

სამკაული 143

სამკაული 141

სამკაული 133

სამკაული 119

სამკაული 117

სამკაული 52

სამკაული 3

სამკაული-82

თეთრი ოქროს სამაჯური, 0.29 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,13 კარატი ბრილიანტის თვლებით

ყვითელი ოქროს სამაჯური 0,15 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,54 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,71 კარატი ბრილიანტის თვლებით

სამკაული-82

თეთრი ოქროს სამაჯური 0,88 კარატი ბრილიანტის თვლებით

სამაჯური 0,32 კარატი ბრილიანტის და 0,86 კარატი საფირის თვლებით