სამაჯურები

ბრილიანტის

აღწერა

676 - სამკაული 272

ფასი: 4135 ლარი

ახალი ფასი: 2068 ლარი

658 - სამკაული 255

569 - სამკაული 172

565 - სამკაული 168

557 - სამკაული 160

540 - სამკაული 143

538 - სამკაული 141

530 - სამკაული 133

516 - სამკაული 119

514 - სამკაული 117

449 - სამკაული 52

400 - სამკაული 3

196 - სამკაული-82

128 - თეთრი ოქროს სამაჯური, 0.29 კარატი ბრილიანტის თვლებით

120 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,13 კარატი ბრილიანტის თვლებით

118 - ყვითელი ოქროს სამაჯური 0,15 კარატი ბრილიანტის თვლებით

108 - თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

102 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,54 კარატი ბრილიანტის თვლებით

100 - თეთრი ოქროს სამაჯური 1,2 კარატი ბრილიანტის თვლებით

87 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,71 კარატი ბრილიანტის თვლებით

82 - სამკაული-82

55 - თეთრი ოქროს სამაჯური 0,88 კარატი ბრილიანტის თვლებით

53 - სამაჯური 0,32 კარატი ბრილიანტის და 0,86 კარატი საფირის თვლებით